คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

เครื่องใช้ในบ้านหรือที่รู้จักกันในนามเครื่องใช้ในบ้าน อาจเป็นอุปกรณ์ต่างๆในครัวเรือน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยในการทำงานในครัวเรือน เช่นการทำอาหารการทำความสะอาดและการถนอมอาหาร

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

รายชื่อคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ พร้อมความหมาย ซึ่งคำราชาศัพท์นี้จะใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ที่อยู่ใน วิกิคำราชาศัพท์ ใช้กันให้ถูกนะคะ

 • พระวิสูตรหรือพระสูตร หมายถึง ม่านหรือมุ้ง
 • พระเขนย หมายถึง หมอน
 • พระทวาร หมายถึง ประตู
 • พระบัญชร หมายถึง หน้าต่าง
 • พระสุวรรณภิงคาร หมายถึง คนโทน้ำ
 • ฉลองพระหัตถ์ช้อน หมายถึง ช้อน
 • ฉลองพระหัตถ์ส้อม หมายถึง ส้อม
 • ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ หมายถึง ตะเกียบ
 • แก้วน้ำเสวย หมายถึง แก้วน้ำ
 • พระสาง หมายถึง หวี
 • พระแสงกรรบิด หมายถึง มีดโกน
 • ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว
 • ซับพระพักตร์ หมายถึง ผ้าเช็ดหน้า
 • ผ้าพันพระศอ หมายถึง ผ้าพันคอ
 • พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง
 • นาฬิกาข้อพระหัตถ์ หมายถึง นาฬิกาข้อมือ
 • พระฉาย หมายถึง กระจกส่อง
 • ธารพระกร หมายถึง ไม้เท้า
 • พระแท่นบรรทม หมายถึง เตียงนอน
 • พระราชอาสน์ หมายถึง ที่นั่ง
 • โต๊ะทรงพระอักษร หมายถึง โต๊ะเขียนหนังสือ
 • พระราชหัตถเลขา หมายถึง จดหมาย
 • ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา
 • พระที่นั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้ประทับ หมายถึง เก้าอี้นั่ง
 • พระเขนย หมายถึง หมอนหนุน
 • เครื่องพระสุคนธ์ หมายถึง เครื่องหอม เช่น น้ำหอม แป้งผัดหน้า
 • เครื่องพระสำอาง หมายถึง เครื่องประทินผิวหรือเครื่องสำอาง
 • อ่างสรง หมายถึง อ่างอาบน้ำ
 • กระเป๋าทรง หมายถึง กระเป๋าถือ
 • พระแสงปนาค หมายถึง กรรไกร

นอกจากนี้ยังมีคำราชาศัพท์หมวดอื่นๆอีก รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 6 หมวดดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License