คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

ร่างกายมนุษย์โคร่งกระดูกที่ใหญ่ เป็นโครงสร้างทั้งหมดของมนุษย์ ประกอบด้วยเซลล์มนุษย์หลายชนิดที่รวมกันเป็นเนื้อเยื่อซึ่งรวมกันเป็นระบบอวัยวะ สิ่งเหล่านี้คงสมดุลและความแข็งแรงของร่างกายมนุษย์ ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยศีรษะ, คอ, ลำตัว (ซึ่งรวมถึงกล้ามเนื้อหน้าอกใหญ่และหน้าท้องใต้ผิวหนังมีกล้ามเนื้อมัดและมี กล้ามเนื้อที่แขนและมือ, ขา เท้า และมีไขกระดูกสันหลังเติมโปรตีนให้ร่างกาย2เท่า

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

รายชื่อคำราชาศัพท์หมวดร่างกาย พร้อมความหมาย ซึ่งคำราชาศัพท์นี้จะใช้กับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ที่อยู่ใน วิกิคำราชาศัพท์ ใช้กันให้ถูกนะคะ

 • พระอุระหรือพระทรวง หมายถึง อก
 • พระหทัยหรือพระกมล หมายถึง หัวใจ
 • พระอุทร หมายถึง ท้อง
 • พระนาภี หมายถึง สะดือ
 • พระกฤษฎีหรือบั้นพระองค์ หมายถึง สะเอว
 • พระปรัศว์ หมายถึง สีข้าง
 • พระผาสุกะ หมายถึง ซี่โครง
 • พระเศียร หมายถึง ศีรษะ
 • พระนลาฏ หมายถึง หน้าผาก
 • พระขนงหรือพระภมู หมายถึง คิ้ว
 • พระเนตรหรือพระจักษุ หมายถึง ดวงตา
 • พระนาสิกหรือพระนาสา หมายถึง จมูก
 • พระปราง หมายถึง แก้ม
 • พระโอษฐ์ หมายถึง ปาก ริมฝีปาก
 • ต้นพระหนุ หมายถึง ขากรรไกร
 • พระกรรณ หมายถึง หูหรือใบหู
 • พระพักตร์ หมายถึง ดวงหน้า
 • พระศอ หมายถึง คอ
 • พระรากขวัญ หมายถึง ไหปลาร้า
 • พระอังสกุฏ หมายถึง จะงอยบ่า
 • พระกร หมายถึง แขน
 • พระกัประหรือพระกะโประ หมายถึง ข้อศอก
 • พระกัจฉะ หมายถึง รักแร้
 • พระหัตถ์ หมายถึง มือ
 • ข้อพระกรหรือข้อพระหัตถ์ หมายถึง ข้อมือ
 • พระปฤษฏางค์หรือพระขนอง หมายถึง หลัง
 • พระโสณี หมายถึง ตะโพก
 • พระที่นั่ง หมายถึง ก้น
 • พระอูรุ หมายถึง ต้นขา
 • พระเพลา หมายถึง ขาหรือตัก
 • พระชานุ หมายถึง เข่า
 • พระชงฆ์ หมายถึง แข้ง
 • หลังพระชงฆ์ หมายถึง น่อง
 • พระบาท หมายถึง เท้า
 • ข้อพระบาท หมายถึง ข้อเท้า
 • พระปราษณีหรือส้นพระบาท หมายถึง ส้นเท้า
 • พระฉวี หมายถึง ผิวหนัง
 • พระโลมา หมายถึง ขน
 • พระพักตร์ หมายถึง ใบหน้า
 • พระมังสา แปลว่า เนื้อ

นอกจากนี้ยังมีคำราชาศัพท์หมวดอื่นๆอีก รวมกันจำนวนทั้งสิ้น 6 หมวดดังนี้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License